Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 15.06.2015 22:26:37 

Sbor dobrovolných hasičů Stvolinky

 
Roční statistika událostí : 
 
Požáry   4
Technické pomoci   1
Živelné pohromy     7
Taktické cvičení 1
 
Celkem: 13 
 
 
     
13. požár velkého množství balíků slámy
 
  Dne 30. září v 5:21 nám byl vahlášen požární poplach. OPIS nás vyslal na požár stohu slámy na pole ve Stvolínkách na stejné místo, kde jsme letos už jednou zasahovali. Tentokrát byl rozsah požáru větší, protože se jednalo o slámu kterou oheň pohltí daleko rychleji než seno. NA místě byly také jednotky HZS LK ÚO Česká Lípa a SDH Žandov. Stoh byl postupem dne rozebírán technikou, kterou poskytl majitel a byly vytvořeny dva útočné proudy pro ochranu okolních stohů. Po domluvě s majitele se stoh nechal kontrolovaně dohořet. Jednotka HZS se vrátila na základnu, na místě jsme zůstali my a kolegové ze Žandova. V 11:00 se jednotka Žandov vrátila na svou základnu a my jsme započali hasební práce. Byla zřízená kyvadlová doprava vody, pro kterou se jezdilo do Kravař naší CAS. Zásah byl ukončen předáním místa požáru majiteli v 18:00 a my jsme se vrátili zpět na svou základnu.Při cestě z Kravař, kde se čerpala voda přijela naše jednotka k dopravní nehodě automobilu. Řidič byl mimo automobil bez vážných zranění a na místě byla i Policie ČR a ZZS. Vozidlo bylo zajištěno proti vzniku požáru odpojením byterie, provozní kapaliny nebyly nalezeny.
 
FOTOGALERIE  ZDE
 
             
 
 
 
 12. Požár balíku sena
 
  21. Září v 22:45 vyjela naše jednotka v počtu 1+3 na ohlášený požár jednoho volně ležícího balíku slisovaného sena na louce ve Stvolínkách. Na požár bylo nasazené jednoduché vedení "C". Během následujících deseti minut jsme dostali požár pod kontrolu. Požár byl zdolán za 15 minut, docházelo k rozebírání a doašování zbytků ohnisek. Poté jsme jeli naplnit vodu, přezbrojit automobil a vrítili se zpět na svou základnu.
 
 
 
 
 
7.-11. Větrná smršť
 
  Čtvrteční podvečer zaskočil asi každého z nás, když kolem šesté hodiny přišla vichřice o síle nedávného orkánu ,,Kyril". Chvíli po šesté hodině večerní nám byl vyhlášen poplach. Jednotka vyjela s CAS 25 v počtu 1+6 směrem k obci Sezímky, kde byly popadané větve stromů do komunikace. Nestihli jsme se ani vrátit na základnu, když nás OPIS vyslal k druhému případu a to na odklízení popadaných stromů přes vozovku na komunikaci mezi Stvolinkami a Tanečkem. Po příjezdu na místo události byly nalezeny dva duby přes vozovku vzdálené od sebe asi 100 metrů. Pomocí motorové pily byly stromy odklizeny. Na třetí zásah nás poslal OÚ Svolínky k elektrické rozvodně Stvolinky směrem na Českou Lípu. Zde jsme odklidili popadané větve, které zasahovaly do prostřed vozovky a ohrožovaly tím bezpečnost provzu na pozemní komunikaci. Po ukončení zásahu se naše jednotka vrátila zpět na svou základnu a držela pohotovost. V půl deváté jsme vyjeli ke čtvrté události do Malého Boru kde byly napadané stromy na účelovou komunikaci. Po příjezdu bylo průzkumem nalezeno asi 10 popadaných stromů. Vzhledem k tomu, že událost nebyla na pozemní komunikaci a nikoho tak neohrožovala,  po dohodě s OÚ Stvolinky jsme se vrátili na základnu a drželi pohotovost.
 
 
                   
 
 
6. Blesková povodeň
 
  Dne 18.7.2009 okolo půl sedmé ranní nám byl vyhlášen poplach. Operační důstojník z OPIS HZSLK OÚ Česká Lípa nás vyslal na odčerpání vody. Po příjezdu na místo události jsme společně s jednotkou HZS, která dorazila s TA II/ Ch v počtu 1+1, provedli průzkum zasaženého domu, přičemž jsme usoudili, že jakékoliv pomocné práce jsou zcela zbytečné z důvodu stále přibývající vody. Proto velitel zásahu rozhodl o ukončení zásahu a naše jednotka se vrátila zpět na základnu.
 
 
      
 
 
 
 
5. Taktické cvičení zámek Stvolinky
 
    Dne 3.6.2009 byl OPIS HZS LK OÚ Česká Lípa vyhlášen požární poplach. Operační důstojník nám zdělil, že se jedná o taktické cvičení na náš zámek. Vyjeli jsme s CAS 25 v počtu 1+3 pár minut po vyhlášení poplachu. Po příjezdu na místo zásahu jsme jako prvotní jednotka provedli prvotní průzkum, čímž bylo zjištěno, že se jedná o požár v 1. nadzemním podlaží. Velitel zásahu dal pokyn pro vytvoření dopravního vedení pomocí 3x "B", rozdělovač a přípravu prvního útočného proudu pro profesionální jednotku, v zápětí nám svědek události oznámil, že jsou pohřešovány tři osoby. Jednotka HZS LK ze stanice Česká Lípa dorazila s CAS 24 Man 1+5 a CAS 32 T 815 1+2 přebrala velení zásahu a započala hasební a záchranné práce. K události se sjížděli jednotky z celého okolí : JSDHO Holany, Žandov, Stará Lípa, Dobranov, Skalice u České Lípy,
 
 VIDEO z TC na Zámek Stvolínky ZDE
 
4. Technická pomoc
 
  Naše jednotka vyjela na žádost místních obyvatel na technickou pomoc do Stvolinek na náměstí. Jednalo se o odčerpaní dešťové vody ze sklepa stodoly. Vzhledem k čistotě vody jsme vytvořili přívodní vedení k PS 12 a vodu ze sklepa odčerpali. Asi tak po hodince jsme se vrátili zpět na základnu
  
 
 
 
3. Požár travnatého porostu Stvolinky
 
    Dne 28.4.2008 v odpoledních hodinách nám byl vyhlášen požární poplach. Jednotka vyjela s CAS 25 v počtu 1+3 na místo události. Po příjezdu jednotky byl proveden prvotní průzkum, jednalo se o požár travního porostu a rákosí na ploše asi 100x80 metrů, proto velitel zásahu rozhodl o vytvoření dopravního vedení dvěmi "B" ,rozdělovač a dva útočně proudy "c", přičemž první proud zabraňoval dalšímu šíření požáru směrem k vesnici, druhý proud měl za úkol odříznout plameny, které se velmi rychle šířily na nedaleko nově postavenou chaloupku. Po započetí hasebních prací se na místo dostavila jednotka HZS LK ze stanice Česká Lípa s CAS 24 T 815 VVN v počtu 1+1 a proběhlo předání velení zásahu profesionálům. Za několik málo minut dorazila další jednotka SDH Žandov, kteří doplňovali naší ,,casku". Požár se podařilo zlikvidovat téměř za hodinu. 
 
            
 
 
 
2. Požár balíků slámy Stvolinky
 
    Dne 19.4. 2009 okolo čtvrté hodiny ranní nám byl vyhlášen požární poplach. Naše jednotka vyjela s CAS 25 v počtu 1+6 na místo události. Po příjezdu bylo prvotním průzkumem zjištěno, že se jedná o požár velkého množství balíků sena. Bylo vytvořeno dopravní vedení jedním "B" a dva útočné proudy "C", z důvodu dalších přilehlých stohů byl první útočný proud směrován na ochranu okolních stohů a druhý útočný proud byl určen pro hasební práce za účelem odříznutí hořících balíků od zbytku stohu. Krátce po nás přijela profesionální jednotka HZS LK ze stanice Česká Lípa s CAS 32 T 815 a přebrala velení zásahu. Velitel zásahu( dále jen VZ ) dal rozkaz k vytvoření třetího útočného proudu, který byl nasazen rovněž k hasebním pracím. Na místě byl i majitel stohu, který se svou technikou poskytnul pomoc při odříznutí stohu a jeho postupném rozebírání. Na místě je i jednotka SDH Žandov s technikou CAS 24 Liaz 101 a CAS 25 Š 706, kteří střídali naše muže. Po hodině bezúspěšného hašení VZ posílá kolegy z Žandova zpět na svoji základnu. VZ nařídil přerušení hasebních prácí s tím, že se stoh ponechá kontrolovaně dohořet. Jednotka HZS nám předala velení zásahu a vrátila se na svou základnu. My jsme stáhli třetí útočný proud a nechali jsme zbylé dva útočné proudy natažené pro případ vzplanutí dalších ohnisek na okolních stozích a pro jejich chlazení. Postupem dne jsme prováděli rozebírání stohu a dohašování zbylých ohnisek. Naše jednotka se vrátila zpět na základnu až ve 20:30 hodin.
 
 
 
   
1. Technická pomoc
  Dne 5.3.2009 byla na žádost OÚ Stvolinky naše jednotka vyslána na odstranění naplavených větví při povodních z železného mostu u nádraží. Z důvodu nepřístupné lokality se družstvo vydalo k místu události pěšky v počtu 1+1 s příslušenstvím jako trhací hák, požární sekyra, lano apod. po odstranění naplavenin jsme se vrátili zpět na základnu. Následně jsme byli vysláni na odčerpávání vody z jímky domku přilehlého u potoku.
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
TOPlist