Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 15.06.2015 22:26:37 

Sbor dobrovolných hasičů Stvolinky

Stručné video z posledních zásahů
 
 
  
 
 
 
 16.-17. Povodně
   Ve dnech 27.-28.9. 2010 jednotka zasahovala u několika událostí souvisejícími s přívalovým deštěm a rozvodněním Bobřího potoka. 27.9. ve 12:07 byla jednotka vyslána k Bobřímu potoku ve Stvolínkách, kde odstraňovala naplaveniny, zapříčené pod novým mostem a pod mostem pěší zóny k nádraží. Po ukončení odklízecích prací byla jednotka vyslána do obce Blíževedly-Skalka. Zde opět přetekla požární nádrž na náměstíčku a odžízla lidem přístupové cesty k jejihch stavením. Na odčerpání vody bylo nasazeno plovoucí čerpadlo. Po dvou hodinách se jednotka vratila na základnu. Po příjezdu jednotka prováděla monitoring v naší obci. Bylo zapotřebí opět uvolnit cestu vodě na obou mostech od naplavenin. Dále byla jednotka požádána obyvateli zasažené chatové oblasti u nádraží o napytlování písku. Jednotka dokončila zásahové práce v 19:45. Po domluvě s vedením obce provedla ještě jeden monitoring ve 21:30. Na základnu se vrátila po půl hodině bez  zranění.
    Dne 28.9. v 11:00, po kulminaci Bobřího potoka, začala jednotka s odklízecími pracemi. Odčerpala 3 sklepy pomocí plovoucího čerpadla. Opět provedla monitoring a vrátila se zpět na svou základnu.
 
Další FOTO ZDE
 
          
 
15. osdstranění nebezpečných stavů, čerpání vody
   Dne 18.8. 2010 vyjela jednotka s CAS 24 do Kravař. Po příjezdu na místo události byl nalezen zatopený sklep. Na odčerpání silně znečištěné vody byl nasazen ejektor. Jednotka se vratila po třech hodinách zpět na svou základnu bez zranění.
 
14. Odstranění nebezpečných stavů, čerpání vody
   Po příjezdu ze Skalky jsme čerpali vodu ze zatopeného sklepa ve Stvolínkách. Na odčerpání znečištěné vody byl nasazen ejektor. Po odčerpání vody se jednotka vrátila bez zranění zpět na svou základnu.
 
  
 
13. Odstranění nebezpečných stavů, čerpání vody
   Dne 16.8. 2010 v 8:51 nám byl opět vyhlášen požární poplach. Jednotka vyjela v počtu 1+4 s technikou CAS 24 Š 706 + PPS 12 do obce Skalka. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že voda vyplavila polovinu náměstí v obci z důvodu přeplnění požární nádrže přívalovým deštěm. Na odčerpání vody byla nasazena PS 12 a později i CAS. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu, bez zranění.
  
 
12. Odstranění nebezpečných stavů, čerpání vody
   Dne 16.8. 2010 nám byl ve 1:51 vyhlášen požární poplach, z důvodu přerušení dodávky elektrické energie  jednotka vyjela v počtu 1+3 s technikou CAS 24 Š 706 opožděně do obce Kravaře. Při příjezdu na místo události již zde zasahovala jednotka HZS LK ze stanice Česká Lípa s technikou TA II/Ch. Jednalo se o odčerpání vody z domu naplavené z přilehlého potůčku. Po odjezdu jednotky HZS jsme vodu odčerpali. Jednotka se vrátila na základnu v 4:05 bez zranění
 
FOTO dodáme
 
11. Odstranění nebezpečných stavů, čerpání vody
   Dne 14.8. 2010 Vyjela jednotka v počtu 1+2 na odčerpání vody ze zatopeného sklepa. Na odčerpání znečištěné vody byl nasazen ejektor. po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na svou základnu.
 
10. Planý poplach
  Dne 11.8. 2010 vyjela jednotka ve večerních hodinách k nahlášenému odstranění nebezpečných stavů. Po příjezdu na místo události nebyly průzkumem zjištěny žádné nebezpečné stavy. Jednotka se po dohodě s OPIS HZS LK OÚ Česká Lípa odebrala zpět na svou základnu.
 
9. Odstranění nebezpečných stavů, čerpání vody
   Dne 9.8. 2010 v 15:50 nám byl vyhlášen požární poplach. Jednotka vyjela v počtu 1+3 do obce Skalka. Jednalo se o odčerpání vody z požární nádrže. Voda zaplavila jenu třetinu náměstí v obci. Na odčerpání byla nasazena naše CAS. Na základnu jsme se vátili v 19:00, bez zranění.
 
8. Odstranění nebezpečných stavů, čerpání vody
  Dne 9.8. 2010 v 10:00 nám byl vyhlášen požární poplach. Jednotka vyjela v počtu 1+4 do obce Sezímky. Jednalo se o odčerpání vody ze studen. Jednotka pomocí ejektoru vyčerpala vodu z 12-ti metrů tři studny. Dále pomáhala obyvatelům postiženým povodněmi s odklízecími pracemi, splachovala dvory od bahna. Po ukončení zásahu jsme se vrátili zpět na základnu, bez zranění.
 
FOTO ZDE
 
7. Evakuace ohrožených osob Jezvé
   Dne 8.8. 2010 v 10:00 nám byl vyhlášen požární poplach. Jednotka vyjela v počtu 1+5 do obce Jezvé a Stružnice, které během noci postihla povodeň. Jedotka po příjezdu na místo události evakuovala osoby a majetek do bezpečí. V odpoledních hodinách jsme zajišťovali plnění pytlů pískem a monitoring zasažené oblasti. Na místě zasahovaly dále jednotky Jezvé a Sloup v Čechách. Po 20. hodině jsme byli VZ odeslání zpět na svou základnu. Jednotka se vrátila na svou základnu v 20:22 bez zranění.
 
FOTO ZDE
 
6. Záchrana osob
   Dne 7.8. 2010 vyjela naše jednotka ve večerních hodinách k záchraně osoby uvězněné masivní povodní. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se osoba nachází ve svém objektu uvězněná místy až metr vysokou hladinou vody. Ve vstupních dveřích jsme pomocí pytlů s pískem vytvořili bariéru, která zabránila vniknutí vody do chaty. Po té byla majitelka vynesena do bezpečného prostředí. Jednotka se vrítila na základu po půl hodině bez zranění.
 
FOTO ZDE
 
5. Odstranění nebezbepčných stavů, spadlý strom
   Dne 23.7. 2010 vyjela naše jednotka k vyvrácené vrbě na místní komunikaci u Bobřího potoka. Jednotka provedla odstranění stromu pomocí motorové pily a žebříku. po půl hodině jsme se vrátili zpět na základnu.
    
 
 
4. Velká voda ve Stvolínkách
Dne 22.3. 2010 vyjela naše jednotka v počtu 1+3 opět do zatáčky na komunikaci I/15. Dnes jsme zde asistovali lidem od správy silnic při čerpání vody z komunikace a  vyčištění odvodňovacího kanálku.
 
Článek z Českolipského deníku ZDE
Fotagalerie ZDE
 
 
3. Dopravní nehoda
 
Dne 19.3. 2010 vyjela naše jednotka v počtu 1+7 na žádost policie ČR k zatáčce na komunikaci I/15 na rozhraní obcí Stvolínky a Sezímky. Jednalo se o odčerpávání vody naplavené z nedalekého pole a okolních kopců, která ohrožovala bezpečnost dopravy. Na místě zásahu zapadl kamion, který čekal na vyproštění již od 10:00, naši jednotku posílili kolegové ze Žandova. Na odčerpání vody byla použita technika: naše CAS 24 Š 706,     2 x PS 12 a kalové čerpadlo kolegů ze Žandova. Z důvodu stále přitékající vody se zásah po vyproštění kamionu ukončil a my se vrátili zpět na základnu. 
 
VIDEO z ČTK ZDE
FOTO z ČTK  ZDE
 
      
 
 
2. Technická pomoc
 
Dne 19.02. 2010 jsme byli požádáni o technickou pomoc paní starostkou. Jednalo se o odstranění mokrého těžkého sněhu ze střechy obecního úřadu ve Stvolínkách. Sněhový masiv nejen že ohrožoval kolem jdoucí osoby, ale také vlivem tepla tál a vytopil knihovnu a další místnosti v budově. Na střeše operovali dva hasiči, kteří se po střeše pohybovali pomocí lana. Na základnu jsme se vrátili po třech hodinách.
 
            
 
 
1. Požár stodoly ve Stvolínkách
 
Dne 1.1. 2010 okolo páté hodiny raní nám byl vyhlášen požární poplach. Jednalo se o požár podkrovní části stodoly s uskladněným senem. Na místě zasahovala Jednotka HZS LK ze stanice Česká Lípa s technikou CAS 24 Man a CAS 32 T 815, dále zde zasahovala Jednotka SDH Žandov s CAS 24 Liaz a my s našim trambusem. Naše jednotka zřidila čerpací stanoviště u potoka, ale vzhledem k rychlé lokalizaci nebyla ani potřeba. Velitel zásahu Nás poslal společně s kolegama ze Žandova poslal zpět na svou základnu. Příčina požáru je v šetření. Byla zde přítomna i policie ČR.
TOPlist